Grupper och avgifter

Om ni eller era barn är intresserade av att börja spela badminton, vänligen skriv upp er på denna kölista.

Badmintonskolan:

 • Barn och ungdomar mellan 7-18 som vill prova på badminton
 • Indelad i tre grupper, G1, G2, G3 efter ålder
 • Avgift: 3200kr per säsong (HT + VT)
  • Inkluderar medlemsavgift, 1h träning per vecka, låneracket, träningsbollar

Tävlingsgrupp 4:

 • Tävlingsgrupp för barn som uppfyller:
  • Barn mellan 8-13 som vill tävla regelbundet
  • Har en bra känsla för grundtekniken
 • Avgift: 4600kr per säsong (HT + VT)
  • Inkluderar medlemsavgift, 3,5h ledarledd träning per vecka, träningsbollar
 • Motivation, målmedvetenhet och regelbunden träning är de viktigaste kraven
 • Spelare förväntas delta i minst två nybörjartävlingar under en säsong

Tävlingsgrupp 3:

 • Tävlingsgrupp för ungdomar som uppfyller:
  • Klubbens högst presterande under 13 års ålder
  • Ungdomar mellan 13-19 som ännu ej uppnått B-klass
 • Avgift: 4800kr per säsong (HT + VT)
  • Inkluderar medlemsavgift, 4,5h ledarledd träning per vecka, träningsbollar, tävlingslicens
 • Motivation, målmedvetenhet och regelbunden träning är de viktigaste kraven
 • Spelare förväntas delta i minst två tävlingar under en säsong

Tävlingsgrupp 2:

 • Tävlingsspelare som är B-klassade eller motsvarande nivå för ungdomsspelare
 • Avgift: 4800kr per säsong (HT + VT)
  • Inkluderar medlemsavgift, 3h ledarledd träning per vecka, 2h fri speltid per vecka, träningsbollar, tävlingslicens
 • De bästa spelarna förväntas regelbundet delta i serielagen efter behov

Tävlingsgrupp 1:

 • Vår elitgrupp med aktiva A-klassade tävlingsspelare eller högre
 • Avgift: 5600kr per säsong (HT + VT)
  • Inkluderar medlemsavgift, 4h ledarledd träning per vecka, 5h fri speltid, träningsbollar, tävlingslicens
 • Regelbundet deltagande i serielag A eller B krävs
 • Spelare förväntas delta i minst två tävlingar per säsong

Motionärsgruppen:

 • Tidigare tävlingsspelare och långvariga medlemmar i klubben
 • Avgift: 4600kr per säsong (HT + VT)
  • Inkluderar medlemsavgift, 9h fri speltid per vecka

Vuxengruppen:

 • Föräldrar och motionärer som vill lära sig grunderna i badminton
 • Avgift: 1900kr per termin (HT eller VT)
  • Inkluderar medlemsavgift, 1h träning per vecka, träningsbollar

Tjejgruppen:

 • Tjejer mellan 13-19 som har en viss förståelse för grunderna och vill träna mer regelbundet
 • Avgift: 4200kr per säsong (HT + VT)
 • Inkluderar medlemsavgift, 2h fri speltid per vecka, bollar och lånerack

Badmintonskolan Plus:

 • Barn mellan 9-13 som vill träna mer regelbundet och prova på att tävla
 • Avgift: 4200kr per säsong (HT + VT)
 • Inkluderar medlemsavgift, 2h fri speltid per vecka, bollar och lånerack