Verksamhetsmål

Att vara en tävlingsduglig badmintonklubb på hög nivå anpassat för alla grupper i en miljö som är social och kul

Vi strävar efter att ha fysiskt utmanande träningar på en hög nivå så att alla i träningsgrupperna ständigt utvecklas och förbättras.

Vi strävar efter att ha minst tre serielag, med minst ett i division 2, ett i division 3, och ett som består av unga spelare i division 3 eller 4.

Vi strävar efter att ha minst ett lag i veteranserien, och ett lag i ungdomsserien.

Vi strävar efter att ha ett bra ungdomsprogram med mål att utveckla unga spelare som kan representera klubben på tävlingar och seriespel på alla nivåer.

Vi strävar efter att alltid hitta en plats för tidigare tävlingsspelare och långvariga medlemmar i klubben, så att de känner sig välkomna och vill stanna kvar i BMK Södermalm så länge de önskar.

Alla medlemmar ska känna sig socialt inkluderade och olika grupper uppmuntras att spela och utmana varandra.

Alla medlemmar ska känna sig som en del av klubben och dess verksamhet och ska vilja ställa upp om det behövs. Det kan innebära, men är inte begränsat till, att hjälpa till med badmintonskolan, vara matchledare för serien när vi är värd, hjälpa till med tävlingar anordnade av klubben.